Loading images...

Geschiedenis

Het ontstaan van Lionsclub

Rond 1900 ontstonden in de Verenigde Staten serviceclubs. Dit waren initiatieven van mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Vaak waren dat ‘businessmen’s circles’. De Amerikaan Melvin Jones kwam als lid van een dergelijke ‘circle’ tot het inzicht dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel zou kunnen vormen ten dienste van een betere samenleving. Hierop bracht hij in 1917 te Dallas (Texas) een groot aantal ‘circles’ bij elkaar en stichtte de Association of Lions Clubs.

 

Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 te Amsterdam opgericht. Den Haag en Rotterdam volgenden. In Nederland zijn er ruim 425 Lionsclubs met zo’n 11.700 leden.

 

Lionsclub Kerkrade

Lionsclub Kerkrade is opgericht op 15 september 1977.

Wie waren de 24 mannen die Lionsclub Kerkrade hebben opgericht? Zie: Report of charter menbers Lionsclub Kerkrade

Onderstaand treft u een overzicht aan van de presidenten:

1977-1978 Oprichtingsjaar

1978-1979 Bert van de Weijer

1979-1980 Sjir Goltstein

1980-1981 Math Jaminon

1981-1982 Wim van Kerkhof

1982-1983 Theo Pickée

1983-1984 Dré Lemmens

1984-1985 Frans Heckmans

1985-1986 Ad Meiboom

1986-1987 Leo Scholten

1987-1988 May Kerres

1988-1989 Frans Hermans

1989-1990 George Gussenhoven

1990-1991 Winand Groten

1991-1992 Jacques Schiffelers

1992-1993 Sjef Deurenberg

1993-1994 Wim Feiter

1994-1995 Fons Lauvenberg

1995-1996 Jo Hanssen

1996-1997 Ton van Dam

1997-1998 Ton Hanssen

1998-1999 John Monsewije

1999-2000 Paul Boumans

2000-2001 Wim Steins

2001-2002 Louis Roukens

2002-2003 Jo Schroeder

2003-2004 Chris Kuikman

2004-2005 Jos Amkreutz

2005-2006 Jo Pöttgens

2006-2007 Jack Sporck

2007-2008 Karel Beijer

2008-2009 René Waltmans

2009-2010 Lex Ruiters

2010-2011 Paul Hollanders

2011-2012 Maurice Bonnie

2012-2013 Roel Beugels

2013-2014 Nico Körver

2014-2015 Rob Huppertz

2015-2016 Ralph Kerres

2016-2017 Roger Schmetz

2017-2018 Ralph Peters

2018-2019 Harm Wiertz

2019-2020 Jan Starmans

2020-2021 Henk Sentjens

2021-2022 Rob Lanckohr

2022-2023 Paul Kickken

2023-2024 Louis Roukens

‘We Serve’

Het internationale motto van alle Lions activiteiten is: ‘We serve’. Met dit uitgangspunt proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten en financiële ondersteuning van goede doelen. Lions organiseren de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven, waarbij zij altijd zelf de handen uit de mouwen steken.