Het ontstaan van de Lionsclub

Rond 1900 ontstonden in de Verenigde Staten serviceclubs. Dit waren initiatieven van mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Vaak waren dat ‘businessmen’s circles’. De Amerikaan Melvin Jones kwam als lid van een dergelijke ‘circle’ tot het inzicht dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel zou kunnen vormen ten dienste van een betere samenleving. Hierop bracht hij in 1917 te Dallas (Texas) een groot aantal ‘circles’ bij elkaar en stichtte de Association of Lions Clubs.

Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 te Amsterdam opgericht. Den Haag en Rotterdam volgenden. In Nederland zijn er ruim 425 Lionsclubs met zo’n 11.700 leden.

Lionsclub Kerkrade

Lionsclub Kerkrade is opgericht op 15 september 1977.

Wie waren de 24 mannen die Lionsclub Kerkrade hebben opgericht? Zie: Report of charter menbers Lionsclub Kerkrade

Onderstaand treft u een overzicht aan van de presidenten:

 • 1977-1978 Oprichtingsjaar
 • 1978-1979 Bert van de Weijer
 • 1979-1980 Sjir Goltstein
 • 1980-1981 Math Jaminon
 • 1981-1982 Wim van Kerkhof
 • 1982-1983 Theo Pickée
 • 1983-1984 Dré Lemmens
 • 1984-1985 Frans Heckmans
 • 1985-1986 Ad Meiboom
 • 1986-1987 Leo Scholten
 • 1987-1988 May Kerres
 • 1988-1989 Frans Hermans
 • 1989-1990 George Gussenhoven
 • 1990-1991 Winand Groten
 • 1991-1992 Jacques Schiffelers
 • 1992-1993 Sjef Deurenberg
 • 1993-1994 Wim Feiter
 • 1994-1995 Fons Lauvenberg
 • 1995-1996 Jo Hanssen
 • 1996-1997 Ton van Dam
 • 1997-1998 Ton Hanssen
 • 1998-1999 John Monsewije
 • 1999-2000 Paul Boumans
 • 2000-2001 Wim Steins
 • 2001-2002 Louis Roukens
 • 2002-2003 Jo Schroeder
 • 2003-2004 Chris Kuikman
 • 2004-2005 Jos Amkreutz
 • 2005-2006 Jo Pöttgens
 • 2006-2007 Jack Sporck
 • 2007-2008 Karel Beijer
 • 2008-2009 René Waltmans
 • 2009-2010 Lex Ruiters
 • 2010-2011 Paul Hollanders
 • 2011-2012 Maurice Bonnie
 • 2012-2013 Roel Beugels
 • 2013-2014 Nico Körver
 • 2014-2015 Rob Huppertz
 • 2015-2016 Ralph Kerres
 • 2016-2017 Roger Schmetz
 • 2017-2018 Ralph Peters
 • 2018-2019 Harm Wiertz
 • 2019-2020 Jan Starmans
 • 2020-2021 Henk Sentjens
 • 2021-2022 Rob Lanckohr
 • 2022-2023 Paul Kickken
 • 2023-2024 Louis Roukens