Welkom

Lionsclub Kerkrade

Op deze site vindt u alles van en over de Lionsclub Kerkrade. Wie wij zijn, wat wij doen en nog veel meer. Deze website is voor en van onze leden, maar is ook bedoeld ter ondersteuning van activiteiten als fundraising.

Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

Motto

'We Serve'

Het internationale motto van alle Lions activiteiten is: ‘We serve’. Met dit uitgangspunt proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten en financiële ondersteuning van goede doelen. Lions organiseren de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven, waarbij zij altijd zelf de handen uit de mouwen steken.

Rolduc Kerkrade-1
Kasteel Erenstein
Motto

'We Serve'

Het internationale motto van alle Lions activiteiten is: ‘We serve’. Met dit uitgangspunt proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten en financiële ondersteuning van goede doelen. Lions organiseren de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven, waarbij zij altijd zelf de handen uit de mouwen steken.